Tidligere valpekull

KULL 3: f 29.06.12 - "Tour De France" kullet

Kull 5: f 30.01.13 - "Edition" kullet

Kull 7: f 10.04.14 - "Italien-Wine" kullet

Kull 15: f 18.04.18 - "Dire Straits" - litter

Kull 17: f 03.05.19 - "Mamma Mia" kullet

Ch Trismato's Eternity Moment og Ch Midnight Trains Bon Jovi

2019-07-20_11.11.50